Tư vấn trực tuyến
YM:let_hoi_ngu My status
Giới thiệu
Hệ thống Giáo dục Huế Star là mô hình giáo dục đầu tiên xuất hiện tại khu vực miền Trung Việt Nam, cho nên, có thể xem đây là bước đột phá mới trong toàn cảnh giáo dục Thừa Thiên Huế. Hệ thống Giáo dục Huế Star được cấu thành bởi một hệ thống liên kết chặt chẽ bao gồm các cấp học liên thông từ Mầm non đến Trung học Phổ thông trong tương lai gần sẽ có thêm Đại học. Ngoài ra, hệ thống còn có trung tâm ngoại ngữ, tin học Khai Nghiệp Xanh, Siêu thị, bệnh viện máy tính và câu lạc bộ Dreamworld. Tất cả đều vận hành trong một tiêu chí chung: Chất lượng hàng đầu – Vươn lên đẳng cấp quốc tế.